باراد barad
Barad
Other name
Age
year

barad StatusComplate Barad archive
03:30
6149
04:01
8594
03:23
10128
03:41
8506
03:29
11408
04:24
12023
03:32
13329
03:28
12070
3:22
41199
03:32
14889
03:32
13329
3:24
32644

Barad Biography [edit]

باراد طالب زاده(پسرعموی حمید و عماد طالب زاده)،متولد ۱۳۶۷ در اصفهان هست.موسیقی حرفه ای را از سال ۱۳۸۸ شروع کرد.

More...