شهرزاد Shahrzad
Shahrzad
Other name
Age
year

Shahrzad StatusComplate Shahrzad archive

Shahrzad Albums

02:52
9508
03:49
16279
04:06
14349
03:35
12707
03:54
13999
03:10
18640
02:59
21835
03:05
17303
03:10
18640
2:43
43575
04:06
14349
02:59
21835
03:49
16279
03:54
13999
02:45
7375

Shahrzad Biography [edit]

منولد 9/8/1362 می باشد.

شهرزاد متاهل هست و اسم شوهرش مایک می باشه.

شهرزاد در حال تحصیل در رشته ی هوا فضاست و در ورزش وزنه برداری فعالیت می کنه.

نام خانوادگی او نیز نایب صدری است.

More...