9735

Sataar

Deltangi

Download Gereftar by Sataar in Deltangi (4:7)

Cover Gereftar

Gereftar

Send by احمد1368
In 2013/05/22
Report Content
( 2 )
loading
  1. 0
  2. 0
  3. 0
  4. 0
  5. 0

Tags

    Add tag

Download Gereftar by Sataar in Deltangi

Play Music Gereftar Play Song Share

Gereftar

Lyrics song Gereftar Sataar

گرفتارم گرفتارم
به دست من گرفتارم
در این دنیای عاشق کش
به جرم تن گرفتارم
من از انسان سخن گفتم
من از عاشق شدن گفتم
به من رندانه خندیدن
مرا هرگز نفهمیدن
گرفتارم گرفتارم
بدست من گرفتارم
در این دنیای عاشق کش
به جرم تن گرفتارم
منم از دودمان عاشقان
تنها به جا مانده
دلم در آرزوی کوچ و تن بین شما مانده
به من آموخت این فریادهای تلخ بی پاسخ
که هر چه در پی آنم فقط در قصه ها مانده
من از انسان سخن گفتم
من از عاشق شدن گفتم
به من رندانه خندیدن
مرا هرگز نفهمیدن
گرفتارم گرفتارم
به دست من گرفتارم
در این دنیای وانفسا
میان جمعمو تنها
کنون بگذار
که با تنهایی خود
همنشین باشم
رها از قید این آلودگیهای زمین باشم
به جرم عاشقی
رویائیم خواند
باکم نیست
به ذات خود خیانت کرده ام
گر غیر از این باشم
lastest edit by shalar on 2013/06/20
Show More...

Comment song Gereftar by Sataar

    No results found.

For add comment Please Login Or Register.