رسول نامداری Rasol Namdari
Rasol Namdari
Other name
Rasool Namdari
Age
year

Rasol Namdari StatusComplate Rasol Namdari archive
03:28
5545
03:29
5998
03:17
290
03:19
6305
03:39
439
4:30
4341
4:1
3743
4:44
5451
3:53
8318
03:28
5545
03:19
6305
03:29
5998
4:44
5451
4:30
4341
03:39
439
03:17
290

Rasol Namdari Biography [edit]

رسول نامداری از خوانندگات خوب و پرطرفدار استان کرمانشاه است که علاوه بر خوانندگی از قهرمانان پرورش اندام نیز می باشد و از کارهای مشهور او می توان بی کسیو قلیان رانامبرد

More...