رسول نامداری Rasol Namdari
Rasol Namdari
Other name
Rasool Namdari
Age
year

Rasol Namdari StatusComplate Rasol Namdari archive
03:28
5356
03:29
5829
03:17
242
03:19
6219
03:39
391
4:30
4288
4:1
3702
4:44
5375
3:53
8249
03:19
6219
03:28
5356
03:29
5829
4:44
5375
4:30
4288
03:39
391
03:17
242

Rasol Namdari Biography [edit]

رسول نامداری از خوانندگات خوب و پرطرفدار استان کرمانشاه است که علاوه بر خوانندگی از قهرمانان پرورش اندام نیز می باشد و از کارهای مشهور او می توان بی کسیو قلیان رانامبرد

More...