پویان Pouyan
Pouyan
Other name
Age
year

Pouyan StatusComplate Pouyan archive
Pouyan » 45
04:10
1001
03:21
1571
03:19
12219
03:26
3762
03:53
4924
02:44
8353
3:43
38143
03:19
12219
03:47
4753

Pouyan Biography [edit]

 

در شهر هنر پرور اصفهان متولد شدم واز کودکی به موسیقی علاقه مند واز سن چهارده سالگی به فراگیری ویلون نزد پدر و استاد علی کیوان پرداختم و سپس گیتار را نزد استاد فرهاد یداللهی آموختم و در این بین به پیشنهاد اساتید خود به فراگیری آواز نزد اساتید محترم منصور اعظمی کیا و مجتبی عسگری مشغول شدم نا گفته نماند در این دوره از راهنمایی ها و پیشنهادهای ارزشمند دوست و همکار ارجمندم آقای محمد رضا اعرابی نیز بهره فراوان بردم در اینجا بر خود لازم میدانم که از همه عزیزان و اساتیدی که در این راه یاری و همراهی نموده اند صمیمانه سپاسگزاری می کند خر خر

 

More...