Other name
PUTAK
Age
27 year

Poria Potak StatusComplate Poria Potak archive

Poria Potak Albums

04:39
7061
03:44
10572
04:05
9927
04:08
11321
04:08
15545
04:32
23064
03:08
17750
04:08
15545
03:29
17065
03:08
17750
03:25
17857
04:08
11321
03:44
10572
03:21
14815

Poria Potak Biography [edit]

ﭘﻮﺭﯾﺎ ﻋﺮﺏ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﭘﻮﺭﯾﺎ ﭘﻮﺗﮏ ‏( ﺯﺍﺩﻩٔ ۲۷ ﺟﻮﻥ

۱۹۹۲ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ— ﺍﯾﺮﺍﻥ‏) ﺷﺎﻋﺮ، ﺗﮑﺴﺖ ﻧﻮﯾﺲ،

ﺁﻫﻨﮕﺴﺎﺯ ﻭ ﻃﺮﺍﺡ ﮔﺮﺍﻓﯿﺴﺖ ﻭ ﺭﭘﺮﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎﯼ ﺷﺮﻕ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻫﻤﻮﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺁﻫﻨﮓ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﻫﻢ

ﭘﻮﺗﮏ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﮕﺎﺭ

ﺳﻮﻡ ﺩﯾﮕﻪ ﺁﻫﻨﮓ ﻧﻤﯿﺪﻩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﯿﮑﻨﻪ.

ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮﮐﺶ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﺳﻮﺍﻝ

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺏ ﺷﺪﻡ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ

ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ

More...