نازی عزیزی Nazi Azizi
Nazi Azizi
Other name
Age
year

Nazi Azizi StatusComplate Nazi Azizi archive
03:49
2905
03:43
2888
4:39
2913
03:49
2905
03:43
2888

Nazi Azizi Biography [edit]

متولد شهر مهاباد از توابع آذربایجان غربی میباشد