نازی عزیزی Nazi Azizi
Nazi Azizi
Other name
Age
year

Nazi Azizi StatusComplate Nazi Azizi archive
03:49
2708
03:43
2724
4:39
2805
03:49
2708
03:43
2724

Nazi Azizi Biography [edit]

متولد شهر مهاباد از توابع آذربایجان غربی میباشد