مجتبی دربیدی 22ساله اهل یزد لیسانس حسابداری ..مجرد..مجتبی دربیدی بچه یزد خودمونه بابا..صداشم حرف نداره من یکی که عاشققشم..صداش یجورایی نازه

mojtaba dorbidi ke bache yazd nist shirazia*آهنگای دیگه هم داره


edit Show biography history