مسعود جلیلیان Masuod
Masuod
Other name
Age
year

Masuod StatusComplate Masuod archive

Masuod Albums

03:26
1880
04:04
2965
03:58
26021
04:05
16103
02:44
5917
4:2
24711
03:58
26021
04:05
16103
4:2
24711
3:16
17386
5:14
17499
3:19
21413

Masuod Biography [edit]

مسعود جلیلیان خواننده و شاعر جوان کرد زبانیست که در محله نقلیه کرمانشاه به دنیا آمده و از معروف ترین آهنگهای وی عشق بازی _ پاتوق و قلیان را می توان نام برد

More...