مسعود جلیلیان Masuod
Masuod
Other name
Age
year

Masuod StatusComplate Masuod archive

Masuod Albums

03:26
1468
04:04
2500
03:58
25508
04:05
15792
02:44
5611
4:2
24423
03:58
25508
04:05
15792
4:2
24423
3:16
17116
5:14
17251
3:19
21083

Masuod Biography [edit]

مسعود جلیلیان خواننده و شاعر جوان کرد زبانیست که در محله نقلیه کرمانشاه به دنیا آمده و از معروف ترین آهنگهای وی عشق بازی _ پاتوق و قلیان را می توان نام برد

More...