مجید کاظمی Majid Kazemi
Majid Kazemi
Other name
Age
year

Majid Kazemi StatusComplate Majid Kazemi archive

Majid Kazemi Albums

Majid Kazemi » Javaaneh {Singer} {Composer} {Arrangement}
04:32
6535
Majid Kazemi » Sellule Marg {Singer} {Composer}
04:44
9171
Shahin Najafi » Radikal {Arrangement}
03:37
300964
Shahin Najafi » Proltariya {Arrangement}
03:59
148082
Shahin Najafi » Proletariat {Arrangement}
03:59
126026
Shahin Najafi » Tramadol {Composer} {Arrangement}
06:05
103333
Maryam Hooleh » Sade {Composer} {Arrangement}
03:32
2814
Shahin Najafi » Radikal {Arrangement}
03:37
300964
Shahin Najafi » Amoo Norooz {Arrangement}
5:21
194496
Shahin Najafi » Tramadol {Arrangement}
4:59
319701

Majid Kazemi Biography [edit]

مجید کاظمی از برجسته ترین آهنگسازان و تنظیم کنندگان موسیقی آلترناتیو ایران می باشد.