مجید کاظمی Majid Kazemi
Majid Kazemi
Other name
Age
year

Majid Kazemi StatusComplate Majid Kazemi archive

Majid Kazemi Albums

Majid Kazemi » Sellule Marg {Singer} {Composer}
04:44
7123
Shahin Najafi » Radikal {Arrangement}
03:37
291957
Shahin Najafi » Proltariya {Arrangement}
03:59
145935
Shahin Najafi » Proletariat {Arrangement}
03:59
123136
Shahin Najafi » Tramadol {Composer} {Arrangement}
06:05
101367
Maryam Hooleh » Sade {Composer} {Arrangement}
03:32
2691
Majid Kazemi » Alzheimer {Singer} {Composer} {Arrangement}
05:28
7371
Shahin Najafi » Radikal {Arrangement}
03:37
291957
Shahin Najafi » Amoo Norooz {Arrangement}
5:21
192749
Shahin Najafi » Tramadol {Arrangement}
4:59
314923

Majid Kazemi Biography [edit]

مجید کاظمی از برجسته ترین آهنگسازان و تنظیم کنندگان موسیقی آلترناتیو ایران می باشد.