کیوان داوودی Keyvan Davoody
Keyvan Davoody
Other name
Age
year

Keyvan Davoody Status



Complate Keyvan Davoody archive

Keyvan Davoody Albums

03:19
591
03:04
624
03:03
551
3:41
16141
3:41
16141
4:3
3975
3:54
2667
03:03
551

Keyvan Davoody Biography [edit]

کیوان داوودی فرزند  ایوب داوودی است . او در شهرستان میانه متولد شده و بزرگ شده میانه میباشد . از همان دوران کودکی و نوجوانی به کارهای هنری و به ویژه خوانندگی و آهنگ سازی علاقه زیادی داشت تا اینکه تصمیم به خوانندگی و آهنگسازی گرفت که حاصل کار او خلق آلبومی بنام نمیاد میباشد که یک کار متفاوت میباشد .

 

More...