جواد حجتی Javad Hojati
Javad Hojati
Other name
Age
year

Javad Hojati StatusComplate Javad Hojati archive

Javad Hojati Albums

03:06
322
04:37
189
3:51
3603
03:06
322
04:37
189

Javad Hojati Biography [edit]

جواد حجتی در آبان سال 1366 در تهران به دنیا آمده است .

او وبرادرش مصطفی به کلاس موسیقی رفتند.

او موسقی را خیلی دوست داشت.

از10سالگی به اموختن گیتار روی کرد.

متاسفانه دیگر اطلاعات در دسترس نیست.

More...