گروه ژاو Jaav Band
Jaav Band
Other name
Age
year

Jaav Band StatusComplate Jaav Band archive
4:4
2999
4:4
2999

Jaav Band Biography [edit]

یکی از خواننده های گروه و نوازنده پیانو و کیبورد کیکاووس مختاری,دکترای پیانو میباشد.

این گروه از هم پاشیده شده و کیکاووس مختاری اکنون در گروه دیگری به نام نیوش مشغول به فعالیت است.

او همچنین به تدریس موسیقی مشغول است.

More...