آیت اسدیان Irani
Irani
Other name
Age
year

Irani StatusComplate Irani archive
3:41
1898
4:37
2100
4:7
1793
3:55
1952
3:41
1898
3:55
1952
4:7
1793
4:37
2100

Irani Biography [edit]

آقای اسدیان در سال 1370 در یک روستای دور افتاده چشم به جهان گشود. ابتدا با ساز دهنی خودش آهنگ های دلنوازی را به اهالی روستاییان کونز عرضه کرد.وقتی که با استقبال گرم اهالی روستاییان مواجه شد تصیمیم به خواندن سبک هیپ هاپ (رپ) گرفت . ایشان در حال حاضر مسلط به نواختن ده نوع ساز < ... > است .

More...