چارتار Chaartaar
Chaartaar
Other name
Arman Garshasbi
Age
year

Chaartaar StatusComplate Chaartaar archive

Chaartaar Albums

03:33
20364
03:28
33893
4:50
64747
03:33
20364
03:28
33893
3:52
80004
03:36
19435
3:43
34450

Chaartaar Biography [edit]

" چارتار " پرسه ی آوایی است به امیدِ هیچ ، سرگذشتِ لحظه هایی شبیه به هم . از ترس گرفته تا امید . از شک گرفته تا باور . ( باوری که کم سراغی از ما گرفت ) طنینی و آوازی ... شعری و شعوری ... رقصی و عبوری . اول هر ترانه زاده می شویم و آخرش زاینده . چند وقتی هست این شده رسم ما ... " پیدا شدن " . سبک گروه چارتار: World / Fusion / Traditional " چارتار " ، نوعی ساز است که چهار تار یا زه بر آن کشیده شده است ، این ساز ممکن است از انواع طنبور و رباب چهار سیم باشد . " چارتار " ، کنایه از چهار عنصر عالم و دنیا هم هست ، گویند شیخ حیدر که یکی از بانیان سلسله صفوی است " چارتار " را اختراع کرد .

More...