آوش Avash
Avash
Other name
Age
year

Avash StatusComplate Avash archive

Avash Albums

03:14
6643
02:57
11840
02:54
9787
03:02
11905
02:54
8942
03:36
2131
3:4
16549
03:02
11905
5:7
30796
3:4
16549
3:24
28954
02:57
11840
1:36
17630

Avash Biography [edit]

 

اسم هنری او آوش است اسم هنری او نشعت گرفته از اسم برادرش است.  

  در شهریور 1358 در تهران به دنیا آمد

  از چندی قبل پیش 2 کار به نام (لیلی و با من نبودی) را بیرون داد

  که ترانه آهنگ ((لیلی)) سروده رها اعتمادی است.

  هم اکنون نیز در هلند زندگی می کند

More...