آوش Avash
Avash
Other name
Age
year

Avash StatusComplate Avash archive

Avash Albums

03:26
10377
03:14
9291
02:57
12255
02:54
10039
03:02
12246
02:54
9139
03:36
2298
03:02
12246
5:7
31212
3:4
16725
3:24
29201
02:57
12255
1:36
17828

Avash Biography [edit]

 

اسم هنری او آوش است اسم هنری او نشعت گرفته از اسم برادرش است.  

  در شهریور 1358 در تهران به دنیا آمد

  از چندی قبل پیش 2 کار به نام (لیلی و با من نبودی) را بیرون داد

  که ترانه آهنگ ((لیلی)) سروده رها اعتمادی است.

  هم اکنون نیز در هلند زندگی می کند

More...