امیر عظیمی Amir Azimi
Amir Azimi
Other name
Age
year

Amir Azimi StatusComplate Amir Azimi archive

Amir Azimi Albums

01:03
12325
02:44
18070
04:37
19191
03:11
14407
02:24
17519
02:56
11512
02:46
30034
03:07
16578
04:37
19191
03:30
22766
02:46
30034
04:10
31586
03:00
25485
03:07
16578

Amir Azimi Biography [edit]

امیر عظیمی دانشجو رشته ی موسیقی در سال 89 _90 در دانشگاه کنسرواتوآر بود

او از سال 87 شروع به خوانندگی کرد و توانست بعد از 6 سال وارد عرصه مجاز شود

او توانست دو تیتراژ پایانی برای دو فیلم کار کند

که این استارتی بود برای رسمیت کارهایش در ایران

More...