Wikiseda Telegram Channel

New music in telegram channel
13545

Alireza Azar

Download Dayereh by Alireza Azar (18:07)

Cover Dayereh

Dayereh

Send by faraz_music
In 2018/02/12
Report Content
( 44 )
loading
 1. 0
 2. 0
 3. 0
 4. 0
 5. 0

Tags

  Add tag

Download Dayereh by Alireza Azar

Play Music Dayereh Play Song Share

Dayereh

Lyrics song Dayereh Alireza Azar

متن دکلمه

تمرگیده بودم به تنهایی خویش

مرا تو به اغوای بیراهه بردی

به دریاچه خمر خالص کشاندی

و در مستی چشم من غوطه خوردی

بدون سلامی خزیدی کنارم

ولم کن، کجا من؟ کجا عشق؟

سکوتم رضا نیست پس چشم بردار

میان همه لاعلاجان چرا عشق؟

کنار تو و لحن بارانی تو اضافه ام

دو خط چتر بی معنی ام من

تو را در بزنگاه دیدن ندیدم

همیشه گرفتار کم بینی ام من

حقیقی ترین حالت ذوق یک زن

عجیبی شبیه نفس های دریا

دروغی نشستم به کرسی کذبم

به خود بسته ام نام جعلی خود را

چرا روبرویم دو زانو نشستی

مرا محض چه پیش و پس میکنی عشق؟

به سنگ دلم میخ تو کارگر نیست

ولم کن تلاشی عبس می‌کنی عشق

نهالی کنار و لب جاده بودم

کسی آمد و ساقه ام را تکان داد

سرنگ هوا در رگ و ریشه ام کرد

و آینده ام را جلوتر نشان داد

شکست و تکان داد و قلب از تنم کند

چقدر از سرم قمری خسته پر زد

به هر کودک باغ دل بسته بودم

چقدر آمد و بچه ها را تشر زد

ببین بچه بودم به آنی شکستم

نفهمیدم اصلا چه ها دیده بودم

دوتا قلب تیره کنار دو آوند

کجا ماشه ات را چکانیده بودم

کنار تو هیچم کنار تو صفرم

کنارت هویت ندارم هلاکم

دماوندی تو مرا خورد و قی کرد

کلوخی پر از حفره در متن خاکم

در اوج شکوهت در انبوه لبخند

سپردی مرا به زمستان و بوران

نشستی در آرامش کوچه باغت

رها کردی ام در سراشیب تهران

قفس، حق من آب و نان هق هق من

از این پس به خوابم نیا هرم جاری

که هرکس رسیده ست داغی زده ست

و حالا تو باید که آتش بیاری

اگر هی نشد حق خود را بگیرم

اگر دست هر حکمت خون اسیرم

اگر دست بردم به تنهایی تو

اگر کندم و تلخم و گوشه گیرم

اگر انزوایی ترک خورده پوشم

اگر بی نصیبم، به کنجی کنارم

اگر باد وحشی موافق نبوده

اگرباید آخر به شعرم ببارم

اگر آن سلامم که پاسخ ندارد

اگر سوختم در خودم نخ به نخ ها

اگر سفره ام سهمی از نان ندارد

و خوردند اگر حاصلم را ملخ ها

سر عهد دلواپسی مانده بودم

من آن عشق پا تا دهان بودم ای ماه

برای گلوبند روز تولد

به فکر شکار جهان بودم ای ماه

و دلخوش به اینکه میان جماعت

شکوه نگاه تو دلواپسم بود

بدون تو آدم حسابم نمی‌کرد

دو خط شعر تلخی که کار و کسم بود

در اعماق ویلی که بودم همیشه

نفس می‌کشیدم تو را با نگاهت

نجاتم شدی بعد عمری به زندان

و بلعیدی ام با نگاه سیاهت

خودت آمدی و خودت رفتی از کادر

در عکس دوتایی تو را مرده دیدم

در آن عکس تاریخی و تار و تاریک

خودم را کنارت زمین خورده دیدم

غلط کردم اما، رها کردی ام باز

میان چک و چانه و نیش و دندان

رها کردی ام در قدم های تکرار

زمستان زمستان زمستان، زمستان

پس از مرگ تو نیمه قصه بد شد

تو دامن کشیدی که از من گریزی

نشستی بنوشی تمام تنم را

و خون مرا پای پایت بریزی

تو تاریخ در خود فرو رفتنی حیف

به تاریخ در خود شکسته اسیرم

و مغزی که دیگر تحمل ندارد

به بیراهه خورده شکنجه اسیرم

میان همه زندگان دو عالم

اگر نام کمرنگ من را زدودند

چه غم که رفیقان هم کاسه من

مرا پیش از این قصه ها کشته بودند

غروب چه روزی تو را منجمد شد

طلوع کدامین سفر از تو پر شد

چقدر از مرا روی دفتر نوشتی

که شعر امتداد هزاران تومور شد

در این لابلای پر از وهم و وحشت

به یاد جهان من و باورم باش

بیا بیتی از ماندنت باش و برگرد

به فکر خط خالی دفترم باش

زنیت کن و از سر نو بسازو

هراس مرا در خودت جستجو کن

سه خط رو به من باش و یک خط عقب رو

مرا سرکشی کن، مرا زیر و رو کن

آهای آخرین کولی عصر ییلاق

آهای عشق درهم شکسته مرا باش

آهای اسم پس کوچه های پس از من

آهای آخرین درب بسته مرا باش

از آن روز برفی کنار مزارش

تو را با تب مولوی می‌شناسند

کسانی که با زخم من آشنایند

مرا با همین مثنوی می‌شناسند

مرا با خودت آشنا کرده ای مرگ

نیفتی زمین حضرت آخرین مرگ

زمین و زمان را عقب برنگردان

تحمل ندارم دوباره به قرآن

نگاهم کن ای ساحر خوان آخر

و از گور من جوجه تر درآور

به جادوی لحنت مرا زیر و بم کن

و شر مرا از سر مرگ کم کن

مرا پشت شعرم به پایان بچسبان

از آدم بگیرم به انسان بچسبان

دوخط شعر کولی برایت سرودم

دوباره همانم که در جاده بودم

دوباره همانم همان عشق عریان

همان فحش بد در شب راهبندان

دوباره همانم که درد تو بودم

که خیر سرم خرده مرد تو بودم

همانم که در بهت آن مسلخ زرد

تو را لو نداد آخر و کم نیاورد

نگفتم که سیب ازل را تو خوردی

که تو خانه را دست شیطان سپردی

عروسک نباش، از پس شیشه رد شو

بیا واقعی بودنت را بلد شو

فقط لحظه ای مثل زن ها بفهمم

از این زنده بودن برای تو سهمم

بتان جام من را پر از زهر کردند

خدایان پس از رفتنت قهر کردند

و ابر سیاهی که قبر مرا دید

قرونی گذشت و قرانی نبارید

پس از تو فقط نکبت از خانه ام ماند

دو پر چوب خشکیده از لانه ام ماند

که کم بودی اما همان کم مرا بس

که من دل به هر آنچه کم بسته بودم

که بسیاری تو زیادی غم داشت

از انبوه اندوه خود خسته بودم

چگونه به اسمت صدایت کنم هان؟

بمان لیلی در زمستان نشانی

از این قصه رفتم که پایت وسط بود

نماندم که تو، در میانه بمانی

وگرنه بدون تو معنا کجا بود

شفق بی تو یعنی شبم را ببارم

زمان بی تو یعنی فقط ساعت صفر

جهان و زمان را تمرکز ندارم

وگرنه بدون تو اصلا ولش کن

به کمرنگی من کسی در جهان نیست

از آن لحظه که سمت رفتن دویدی

کسی بین ما جز غمی ناگهان نیست

به چشمان من خیره شو سرنگردان

من آیینه ام، من توام حضرت درد

تو آمین من بودی ای عشق واحد

تو قلب منی قبله تحت پیگرد

ببین لیلی رفته از فصل کهنه

تو اقلیم بارانی کودکانی

طلوع تمام زنان شگفتی

و شرقی ترین مادر کهکشانی

مرا از تب شهر تلخت خبر کن

بگو لیلی از شهر باران فروشان

بگو با سپیدی باغت چه کردند

چه ها کرده ای با زمستان فروشان

مگر مرد آن بچگی ها نبودم

بگو جای پاهایمان کو چه کردی؟

بگو این خیابان چه کردت که مردی

مرا حیف و میل دو پس کوچه کردی

در آن گیرو دار شب و شوکران ها

چه کاری برایت نکردم که می‌شد؟

و یا در شب رفتن و مردن تو

دو بیت مرا می‌شنیدی چه می‌شد؟

تن جاده را خط کشیدم به دورت

نشستی و طیار از من گرفتت

جهان از خیابان من چرب تر بود

بزرگی سیاره از من گرفتت

بترس از شبی که مقابل نشینی

که دنیا ره و رسم گردش چنین است

زمینی که من می‌شناسم سر آخر

به هم میرساند، شگردش چنین است

به فکر توهم هستم ای حضرت دور

به فکر خودم که اگر دیدمت باز

اگر تاس نردم به خوبی نشیند

اگر آخر قصه بلعیدمت باز

چگونه مرا روبرو می‌گذاری

بگو با چه سحری مرا میکشی باز

چطور آب از جوی رفته دوباره

به جو بازگردد بگو شعبده باز

ببخشم نبخشم مرا صرف کردی

چطور آن دل داده را پس بگیرم

توهم بچه بودی عزیز دل من

چطور اشک از آن چشم نارس بگیرم

فدایت شوم دختر عصر طوفان

تو را با خیالت به دنیا سپردم

خودم را به دست خودم چال کردم

پس از تو نبودم اگرچه نمردم

مرورم کن از خاطرت جا نمانم

زمین مثل من مرد ماندن ندیده

به پای گناهی نکرده نشستم

کسی جز تو آن سیب من را نچیده

تمرکز ندارم چه باید بگویم

روایت از این مرد راوی گرفتی

از آن بدتر اینکه مرا ساده دیدی

مرا با تمام علی ها مساوی گرفتی

تو را در بزنگاه دیدن ندیدم

همیشه گرفتار کم بینی ام من

کنار تو و لحن بارانی تو اضافه ام

دو خط چتر بی معنی ام من

سکوتم رضا نیست پس چشم بردار

میان همه لاعلاجان چرا عشق؟

بدون سلامی خزیدی کنارم

ولم کن، کجا من کجا عشق؟

علیرضا آذر

lastest edit by 66 miladpasha on 2018/02/13
Show More...

Comment song Dayereh by Alireza Azar

 • Picture of {reza_ maheri}
  reza_ maheri   بسیاااااار عالی وسبکی جدید ومتفاوت ازهنرمندی هنرمندان بی نظیر ایران زمین است ک موجب کنجکاوی شنونده ازموضوع ومنظور جناب آذر می شود ک ماهرانه در پس چیدمان ومعانی کلمات گنجانده اند شنونده را تا خط پایان همراه خود می کشاند.
  - Like - Report · 2018/08/08
 • Picture of {navid md}
  navid md   این همه شعر از چقدر درد اومده؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  - Like - Report · 2018/04/26
 • Picture of {wilder kogarth}
  wilder kogarth  
  - Like - Report · 2018/02/24
 • Picture of {alinoor}
  alinoor   دنیا به شاعر ها بدهکارست
  - Like - Report · 2018/02/24
 • Picture of {sajad karimian}
  sajad.karimian1993   عالی
  - Like - Report · 2018/02/18
 • Picture of {torabi.m}
  torabi.m   در چیره دستی آقای آذر در سخن پردازی حرفی نیست اما، اینچنین بر میاد این کار عجله ای یا احساسی جمع شده، این رو میشه از گسستگی موضوعی متن و همچنین نا هماهنگی اجرا فهمید، بهر حال این کار حیف بود اینطور ارائه بشه و...
  - Like - Report · 2018/02/17
 • Picture of {Morteza safarpur}
  Morteza safarpur   مثل همیشه بهترین کلمات و کنار هم تبدیل به بهترین شعر کرده....
  پرچم بالاست....
  - Like - Report · 2018/02/16
 • Picture of {El Ham}
  elham889067   عالی
  - Like - Report · 2018/02/15
 • Picture of {نرگس هوشیار}
 • Picture of {نرگس هوشیار}
 • Picture of {نرگس هوشیار}
 • Picture of {Omid Abaszadeh}
  abaszadeh8872   عالی
  - Like - Report · 2018/02/13
 • Picture of {LGGgggggiy}
  LGGgggggiy   vaaaiiii pesar tooo aliii hasti mesle hamisheee merci ke hasti divonatam
  - Like - Report · 2018/02/13
 • Picture of {abbas ghezel}
  abbas ghezel   قلنب آرتیستا
  - Like - Report · 2018/02/13
 • Picture of {66 miladpasha}
  66 miladpasha   فوق العاده عالی استاد
  - Like - Report · 2018/02/13
 • Picture of {yasin1393}
  yasin1393   فوق العاده
  - Like - Report · 2018/02/13
 • Picture of {hori khanom}
  horamah.73   عاااااالی
  - Like - Report · 2018/02/12
 • Picture of {hessam ghasemi}
  hessamghasemi2   عالی عالی
  - Like - Report · 2018/02/12
 • Picture of {Niloo Rz}
  niloorz55   بسیار عالی و زیبا چون همیشه
  - Like - Report · 2018/02/12
 • Picture of {mohamad jamali}
  jamalim538   افرین افرین
  - Like - Report · 2018/02/12
 • Picture of {javad729347}
  javad729347   مثل همیشه بی همتا
  - Like - Report · 2018/02/12

For add comment Please Login Or Register.