Other name
PUTAK
Age
28 year

Poria Potak StatusComplate Poria Potak archive

Poria Potak Albums

04:39
8203
03:44
11483
04:05
10561
04:08
11804
04:08
16101
04:32
23500
03:08
18069
04:08
16101
03:29
17436
03:08
18069
03:25
18488
04:08
11804
03:44
11483
03:21
15684

Poria Potak Biography [edit]

ﭘﻮﺭﯾﺎ ﻋﺮﺏ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﭘﻮﺭﯾﺎ ﭘﻮﺗﮏ ‏( ﺯﺍﺩﻩٔ ۲۷ ﺟﻮﻥ

۱۹۹۲ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ— ﺍﯾﺮﺍﻥ‏) ﺷﺎﻋﺮ، ﺗﮑﺴﺖ ﻧﻮﯾﺲ،

ﺁﻫﻨﮕﺴﺎﺯ ﻭ ﻃﺮﺍﺡ ﮔﺮﺍﻓﯿﺴﺖ ﻭ ﺭﭘﺮﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎﯼ ﺷﺮﻕ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻫﻤﻮﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺁﻫﻨﮓ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﻫﻢ

ﭘﻮﺗﮏ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﮕﺎﺭ

ﺳﻮﻡ ﺩﯾﮕﻪ ﺁﻫﻨﮓ ﻧﻤﯿﺪﻩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﯿﮑﻨﻪ.

ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮﮐﺶ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﺳﻮﺍﻝ

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺏ ﺷﺪﻡ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ

ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ

More...