حجت اشرف زاده Hojat Ashraf Zadeh
Hojat Ashraf Zadeh
Other name
Age
year

Hojat Ashraf Zadeh StatusComplate Hojat Ashraf Zadeh archive

Hojat Ashraf Zadeh Albums

Hojat Ashraf Zadeh Biography [edit]

حجت اشرف زاده / متولد سال 1358 / نیشابور/تحصیلات:کارشناس نرم افزار

از کودکی با لحن ها و آواهای موسیقی ایرانی در خانواده و کنار پدر آشنا شد. دوره ردیف آوازی را نزد استاد شاکری درنیشابور آغاز کرد و صداسازی را نزد حمیدرضا نوربخش گذراند.

سال 1382 از راهنمائیهای استاد شجریان بهره مند گردید و فنون آوازی و ردیف تحلیلی آواز ایران را به سال 1385 نزد استاد لطفی آموخت.

سال های 1385 و 1386 فنون تصنیف خوانی و هم آوایی را نزد استاد محسن نفرواستاد فقید پرویز مشکاتیان آموزش دید.

More...