احسان Ehsan
Ehsan
Other name
Age
year

Ehsan StatusComplate Ehsan archive
03:05
178
03:35
582
3:50
1721
3:10
1745
4:46
1106
3:3
1271
3:50
1721
03:35
582
03:05
178
3:3
1271
4:46
1106
3:10
1745

Ehsan Biography [edit]

احسان در سال 1353 در شهر اصفهان بدنیا آمد و علاقه اش به موسیقی از آنجایی شروع شد که هر هفته همراه پدر و مادرش به پل خواجو می رفت و آواز میخواند

و کار حرفه ای اش را از سال 1379شروع کرد.

More...