احسان Ehsan
Ehsan
Other name
Age
year

Ehsan StatusComplate Ehsan archive
3:50
1692
3:10
1713
4:46
1082
3:3
1239
3:50
1692
3:3
1239
4:46
1082
3:10
1713

Ehsan Biography [edit]

احسان در سال 1353 در شهر اصفهان بدنیا آمد و علاقه اش به موسیقی از آنجایی شروع شد که هر هفته همراه پدر و مادرش به پل خواجو می رفت و آواز میخواند

و کار حرفه ای اش را از سال 1379شروع کرد.

More...