پیش بینی فوتبال
امیر عظیمی Amir Azimi
Amir Azimi
Other name
Age
year

Amir Azimi StatusComplate Amir Azimi archive

Amir Azimi Albums

02:44
8082
01:03
13633
02:44
19552
04:37
20499
03:11
15555
02:24
18268
04:37
20499
03:30
23600
02:46
31009
04:10
32289
03:00
26191
03:07
17334

Amir Azimi Biography [edit]

امیر عظیمی دانشجو رشته ی موسیقی در سال 89 _90 در دانشگاه کنسرواتوآر بود

او از سال 87 شروع به خوانندگی کرد و توانست بعد از 6 سال وارد عرصه مجاز شود

او توانست دو تیتراژ پایانی برای دو فیلم کار کند

که این استارتی بود برای رسمیت کارهایش در ایران

More...