امیر عظیمی Amir Azimi
Amir Azimi
Other name
Age
year

Amir Azimi StatusComplate Amir Azimi archive

Amir Azimi Albums

02:24
11680
02:56
10138
02:46
26862
03:07
15322
03:30
21370
03:00
24211
02:48
15605
03:30
21370
02:46
26862
04:10
30449
03:00
24211
2:1
32158
03:07
15322

Amir Azimi Biography [edit]

امیر عظیمی دانشجو رشته ی موسیقی در سال 89 _90 در دانشگاه کنسرواتوآر بود

او از سال 87 شروع به خوانندگی کرد و توانست بعد از 6 سال وارد عرصه مجاز شود

او توانست دو تیتراژ پایانی برای دو فیلم کار کند

که این استارتی بود برای رسمیت کارهایش در ایران

More...